.

Motorkvällar på toppen

Varje onsdag under sommaren 2003, har motorentusiaster från hela Vätterbygden samlats på Tabergs topp. 
Men nu är det slut för denna säsongen och vi får passa på att tacka för den goda uppslutningen som har varit. 

Bildremsa_14.jpg (12545 bytes)

Fram till nästa säsong vill vi gärna ha era synpunkter på vad ni tycker om träffarna på Tabergs topp.
Vad som är bra, vad som är dåligt och kan göras bättre till nästa säsong.

Skicka till:

Mitt namn: ( frivilligt )

Synpunkter:


 


Länkar till klubbarna:

matchtow loggo.gif (3039 bytes)
Matchtown Cruisers

sportvagnssallskapet loggo.jpg (8623 bytes)
Sportvagnssällskapet

vatterbyggdens veteranbilsklubb.jpg (11135 bytes)
Vätterbyggdens
veteranbilklubb


Om ni vill presentera era bilar på Internet så finns ett exempel upplagd. Klicka på denna länk.


<% CounterFile = Server.MapPath ("Motor.cnt") Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") On Error Resume Next Set a = fs.OpenTextFile(CounterFile, 1, 0, 0) c = a.Readline set fs = Nothing c = FormatNumber(c + 1,0) Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") set b = fs.CreateTextFile (CounterFile, 1, 0) b.WriteLine c Set b = Nothing Response.Write c %> st besökare sedan 2002-07-01