.

Bilder från toppenträffarna 2002 -2004

Välj vilket år ni vill se bilder ifrån ute i vänster menyn.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<% CounterFile = Server.MapPath ("Motorbild.cnt") Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") On Error Resume Next Set a = fs.OpenTextFile(CounterFile, 1, 0, 0) c = a.Readline set fs = Nothing c = FormatNumber(c + 1,0) Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") set b = fs.CreateTextFile (CounterFile, 1, 0) b.WriteLine c Set b = Nothing Response.Write c %> st besökare sedan 2004-04-01